Invitasjon til å søke -Systemutvikler

Tilsvarende annonse på Linkedin

Om Oss

Vi er et mindre konsulentselskap som leverer tjenester innen automatisert saksbehandling til utvalgte kunder i statlig sektor.  Vår spesialitet er innen BRMS / ODM.

Vi tror på mindre teams med faglig dyktige, stolte medarbeidere som sammen higer etter å levere det kunden trenger/ forventer/ bestiller i en åpent og ærlig kunde-leverandør forhold. Vi erfarer at disse medarbeiderne trives i miljøet hos oss.

Vi tror på evnene til den enkelte medarbeider som del av et slagkraftig team der de enkelte utfyller hverandre. Vi erfarer at team bestående av dyktige medarbeidere med gjensidig respekt og tillit klarer å få til utrolige resultater for våre kunder og seg selv. 

Vi tror på et åpent, gjennomsiktig miljø basert på gjensidig tillit uten dominerende enkeltstående personlige agendaer. Vi erfarer at dette bidrar til et smidig fellesskap som gjør hverdagen lettere for oss alle sammen. 

Vi ønsker 5 nye medarbeidere:

  • 3 fullstack systemutviklere
  • 1 backend systemutvikler
  • 1 frontend systemutvikler

Utvalg Teknologier:

Java J2EE, Kotlin, Scala, JavaScript, Typescript, Python

React, Redux, Saga, Angular

BRMS / ODM

MSSQL, MySQL, MongoDB, Oracle

Jira, Confluence, Favro, Slack

Om Deg 

Du har høyere IT-relatert teknisk utdanning. Som person er du engasjert i det som skjer rundt deg. Du er stolt over egne evner og ønsker å være i et miljø med likesinnede.

Du har et skandinavisk språk (norsk / svensk / dansk) som morsmål.

Du setter pris på mangfold og liker at du ikke må være «teknologi-frelst» for å trives hos oss. I tillegg er det fullt akseptert at du også har andre interesser enn jobben.

Kjenner du deg igjen i de beskrivelsene som er ovenfor og kunne du tenke deg å være en del av vårt miljø – inviteres du til å søke på stilling hos oss.

Invitasjon til å søke

Du som inviteres til å søke kan sende oss et introduksjonsbrev som forteller om deg, din bakgrunn, hva du er på utkikk etter og noen ord om dine ønsker og drømmer ved en ny stilling hos oss. I tillegg ber vi om en fullstendig CV.

jobb@innovatec.net

RETUR