Automatisert saksbehandling

Innenfor statlig sektor, og siden 2002, har Innovatec levert spesialisttjenester innen automatisert beslutningsstøtte og automatisert saksbehandling .

automatisert behandling med copyright

Automatisert saksbehandling understøtter:

  • Elektronisk saksbehandling av bestillinger, søknader og krav
  • Automatisert behandling basert på lover, regelverk, avtaler
  • Regelbasert avklaring av rettigheter tilknyttet en sak eller søknad
  • Kvalifisering og kontroll av grunndata tilknyttet en sak, søknad eller rettighet

les-mer


store oppgaver enklere løsning