Container Services

 

monolitisk_vs_microservices

Microservices er et arkitektur mønster som har blitt utviklet for å takle de utfordringer man har når man skal flytte applikasjoner ut på Skyen. Container technology som Docker med Kubernetes er plattformen for å kjøre en slik arkitektur der man deler opp fagapplikasjonene i diskrete små (mao. Mikro) tjenester som kan deployes uavhengig av hverandre. Microservices vil også flytte informasjonen nærmere tjenesten som bruker den. Dette gjøres for å unngå at man får et database skjema som dekker alt for mye som igjen gjør at databasen blir vanskelig å vedlikeholde og forstå, gjerne kalt «Data monolith».

migrering

 

En stegvis implementering er fordelaktig. Man trenger ikke implementere hele systemet med microservices med en gang. I tillegg  bør man være forsiktig med hvordan man legger opp arkitekturen for ikke å skape unødvendig kompleksitet, som kan lede til problemer i framtiden. Innovatec kan hjelpe deg med en stegvis migrering til microservices.

a- tilbake


forenkling, forbedring og effektivisering