Effektivisering av henvendelser

Hvordan spare tid og ressurser uten å gi rabatt på kvalitet.

Norske kommuner står ovenfor store utfordringer de nærmeste årene; krav til antall tjenester og kvaliteten på disse tjenestene øker, samtidig som utsikt til nevneverdig økning i inntekter for kommunen er liten.  

Effektivisering er et av tiltakene som kan avhjelpe denne utfordringen. For å kunne effektivisere må man vite nåsituasjonen og mulighetsrommet.

Service Calibration gjør nettopp dette innenfor område publikumskontakt og henvendelser fra publikum.

Viktige spørsmål:

    Er det interessant å vite status rundt publikums henvendelser og betjening av disse?

    Er det interessant å vite mulighetsrommet rundt tilgang til relevant informasjon?

    Er det interessant å få et overblikk over tidstyvene innen området?

Kontakt oss

En Kunnskapsdatabase gjør det enkelt  å svare riktig første gang på kanalen der innbyggeren er.