Kunnskapsløsning Osterøy Kommune

Osterøyu

Osterøy Kommune sin visjon for Kunnskapsløsningen:
«Riktig svar tilgjengeleg frå ein stad»

Osterøy er en øykommune i Hordaland som ligger nord-øst for Bergen. Kommunen har 8026 innbyggere. Det viktigste tettstedet er kommunesenteret Lonevåg som også er administrasjonssenter for flere av nabokommunene i Nordhordaland.

Innovatec implementerte sin kunnskapsløsning 5-9 desember 2016.

Løsningen blir i dag brukt både av Innbyggerservice og seksjonsansvarlige på fagsiden. Tilbakemeldinger vi har fått viser at fagsiden har fått avlastning fra henvendelser fra innbyggerne, og det er dermed mer tid tilgjengelig på fagsiden til saksbehandling.

Kompetanse på Innbyggerservice har økt, og innbyggerne i kommunen får raskt svar på henvendelser.

Ønsker du mer informasjon om Kunnskapsløsningen kontakt:

Mail: km@innovatec.net

a- tilbake