Kunnskapsløsning Kommuner

 

IKT – Nordhordland (IKTNH)

IKTNH sin visjon for Kunnskapsløsningen:
«Kunnskap tilgjengeleg for alle»

IKT Nordhordaland (IKTNH) har ansvar for IKT tjenester til Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy, Vaksdal og Austevoll kommune, og rommer totalt ca. 13500 innbyggere og 4500 kommuneansatte.

Alle IKT tjenester som de enkelte kommunene hadde ansvaret for, er overført til IKTNH. Plikter og ansvar er regulert gjennom tjenesteavtale og datahåndteringsavtaler med hver enkelt kommune.

Som en del av en omorganisering og effektiviseringsprosess har Innovatec bidratt med implementering av Kunnskapsløsning og prosesser rundt omorganisering og effektivisering av kunnskapsflyt mellom Service Desk og fagsiden.

Standard implementasjon av Kunnskapsløsningen for IKTNH fant sted i perioden 03-27 April 2017. Det ble beregnet to ekstra uker for klargjøring av Kunnskapsdatabasen før løsningen kunne tas i bruk i IKTNH Service Desk .

Handover av løsningen ble gjort 27.04.2017, og Go-Live var 12.05.2017

I Juni 2017 gjorde vi en utvidelse av administrasjonsrettigheter med tilhørende opplæring og kurs.

Gjennomføringen av alle aktiviteter har foregått i et tett samarbeid mellom IKTNH Knowledge Manager (KM) og Innovatec. Alle aktiviteter har vært utført i henhold til plan.

Innovatec sin kunnskapsløsning er I dag IKTNH sitt verktøy på Service Desk, samt et verktøy for kunnskapsflyt og samhandling mellom Service Desk og fagsiden.

 

”Visjonen for kunnskapsløsningen er
å styrke innbyggerservice gjennom  åpenhet, dialog og kompetanse”

Vaksdal kommune ligger mellom Bergen og Voss i Hordaland Fylke. Kommunesenteret er tettstedet Dale, og kommunen har 4123 innbyggere.

Implementasjon av Innovatec sin kunnskapsløsning fant sted 21-23 November 2016.

Formålet med kunnskapsløsningen i Vaksdal er:

Riktig informasjon og rett svar:

  • til rett person
  • på riktig sted
  • til riktig tidspunkt
  • på rett kanal

Kunnskapsløsningen har bidratt til større faglig samarbeid på tvers av seksjoner og distribuerte kontorer. Mer generell kunnskap har blitt flyttet til Servicetorget, og har dermed avlastet fag slik at mer tid kan bli brukt til saksbehandling.

Kompetanse på servicetorget har økt, og kommunen har større grad av straksavklaring på henvendelser fra innbyggerne.

 

Osterøy Kommune sin visjon for Kunnskapsløsningen:
«Riktig svar tilgjengeleg frå ein stad»

Osterøy er en øykommune i Hordaland som ligger nord-øst for Bergen. Kommunen har 8026 innbyggere. Det viktigste tettstedet er kommunesenteret Lonevåg som også er administrasjonssenter for flere av nabokommunene i Nordhordaland.

Innovatec implementerte sin kunnskapsløsning 5-9 desember 2016.

Løsningen blir i dag brukt både av Innbyggerservice og seksjonsansvarlige på fagsiden. Tilbakemeldinger vi har fått viser at fagsiden har fått avlastning fra henvendelser fra innbyggerne, og det er dermed mer tid tilgjengelig på fagsiden til saksbehandling.

Kompetanse på Innbyggerservice har økt, og innbyggerne i kommunen får raskt svar på henvendelser.

 

a- tilbake