Kunnskapsløsning Vaksdal Kommune

vaksdal-kommune-300x135

”Visjonen for kunnskapsløsningen er
å styrke innbyggerservice gjennom  åpenhet, dialog og kompetanse”

Vaksdal kommune ligger mellom Bergen og Voss i Hordaland Fylke. Kommunesenteret er tettstedet Dale, og kommunen har 4123 innbyggere.

Implementasjon av Innovatec sin kunnskapsløsning fant sted 21-23 November 2016.

Formålet med kunnskapsløsningen i Vaksdal er:

Riktig informasjon og rett svar:

  • til rett person
  • på riktig sted
  • til riktig tidspunkt
  • på rett kanal

Kunnskapsløsningen har bidratt til større faglig samarbeid på tvers av seksjoner og distribuerte kontorer. Mer generell kunnskap har blitt flyttet til Servicetorget, og har dermed avlastet fag slik at mer tid kan bli brukt til saksbehandling.

Kompetanse på servicetorget har økt, og kommunen har større grad av straksavklaring på henvendelser fra innbyggerne.

Ønsker du mer informasjon om Kunnskapsløsningen kontakt:

Mail: km@innovatec.net

a- tilbake