Kunnskapsløsning IKT Nordhordland

Kom våpen (1)

IKT – Nordhordland (IKTNH)

IKTNH sin visjon for Kunnskapsløsningen:
«Kunnskap tilgjengeleg for alle»

IKT Nordhordaland (IKTNH) har ansvar for IKT tjenester til Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy, Vaksdal og Austevoll kommune, og rommer totalt ca. 13500 innbyggere og 4500 kommuneansatte.

Alle IKT tjenester som de enkelte kommunene hadde ansvaret for, er overført til IKTNH. Plikter og ansvar er regulert gjennom tjenesteavtale og datahåndteringsavtaler med hver enkelt kommune.

Som en del av en omorganisering og effektiviseringsprosess har Innovatec bidratt med implementering av Kunnskapsløsning og prosesser rundt omorganisering og effektivisering av kunnskapsflyt mellom Service Desk og fagsiden.

Standard implementasjon av Kunnskapsløsningen for IKTNH fant sted i perioden 03-27 April 2017. Det ble beregnet to ekstra uker for klargjøring av Kunnskapsdatabasen før løsningen kunne tas i bruk i IKTNH Service Desk .

Handover av løsningen ble gjort 27.04.2017, og Go-Live var 12.05.2017

I Juni 2017 gjorde vi en utvidelse av administrasjonsrettigheter med tilhørende opplæring og kurs.

Gjennomføringen av alle aktiviteter har foregått i et tett samarbeid mellom IKTNH Knowledge Manager (KM) og Innovatec. Alle aktiviteter har vært utført i henhold til plan.

Innovatec sin kunnskapsløsning er I dag IKTNH sitt verktøy på Service Desk, samt et verktøy for kunnskapsflyt og samhandling mellom Service Desk og fagsiden.

Ønsker du mer informasjon om Kunnskapsløsningen kontakt:

Mail: km@innovatec.net

a- tilbake