Utvalgte Oppdrag

 

Oslo Kommune – Prosjekt fellesfunksjonalitet

Løsningsarkitekter – Mai 2013 – desember 2018

Prosjekt fellesfunksjonalitet i Program for elektroniske tjenester har som visjon å realisere et digitalt førstevalg for tjenester til innbyggere og næringsliv. Med digitalt førstevalg menes at elektronisk kommunikasjon og samhandling er den primære kanalen for dialogen mellom kommunen og innbyggere og næringsliv. Prosjektet har fokus på utvikling av brukervennlige tjenester samt utvikling av fellesfunksjonalitet for gjenbruk i nye tjenester og som plattform for tjenesteutviklingen i kommunens bydeler og virksomheter. Prosjektet er sentralt plassert i byrådsavdelingen for finans.

Tjenester tilknyttet arkitektur som understøttet kundens funksjonelt ansvarlige og programledelse. Rollene primært som løsningsarkitekt, men omfattet også virksomhetsarkitektur, infomasjonsarkitektur samt funskjonell og teknisk løsningsarkitektur med ansvar for å utarbeide funksjonell arkitektur og design for digital innbyggerdialog.

 

Operasjonell kvalitetssikring og rådgivning

Bistand prosjektleveranse – September 2013 – oktober 2014

Bidratt til en helhetlig og sammensydd prosjektleveranse, kompetanseoverføring og god forankring i linja samt gode kontrollmekanismer/verktøy for prosessovervåkning.

 • Bistand testledelse – kundens akseptansetest av ny saksbehandlingsløsning:
  • Testplanlegging
  • Bistå i gjennomføring av kundens akseptansetest
  • Automatisering av akseptansetest samt vurdering av verktøy
  • Testbarhetsvurdering/revisjon
  • Kvalitetssikring av leverandørens bruk av regelteknologi
 • Bistand ifm sluttføring av prosjektleveransen:
  • Lokale tilpasninger i leverandørens systemleveranser
  • Kompetanseoverføring til linja/ordinær drift
  • Bistand praktisk gjennomføring og tilrettelegging
 • Bistand ifm kravspesifisering – utbetaling og effektuering:
  • Prosesskartlegging/-beskrivelse
  • Integrasjon mot standard økonomisystem (Agresso)
 • Implementasjon av datavarehus-løsning for konsolidert avstemming fagsystem – Agresso, internrevisjon/-kontroll mm. (Microsoft Reporting Services)
 • Bistand ifm integrasjon/informasjonsutveksling NAV (ELSAM)

 

 

a- tilbake