Kunnskapsløsning

Innen kommunesektoren, og siden 2015, har Innovatec levert kartlegging, strukturering og tilrettelegging av kunnskap tilknyttet dialogen mellom innbygger og kommunen. Den strukturerte informasjonen gjøres tilgjengelig i kommunens egen kunnskapsdatabase og er en støtte i kommunens dialog med innbyggerne.

kunnskap med copyright

En kommune som strukturerer, forvalter og deler sin egen unike kunnskap på tvers av organisasjonen, vil umiddelbart få en stor effektiviseringsgevinst og legger et godt grunnlag for å møte de nye teknologiutfordringene i årene som kommer.

Kunnskapsløsningen er et sky-basert verktøy som brukes internt i kommunen. Løsningen samler og ivaretar kommunens unike kunnskap og gir rask gevinstrealisering innen:

  • Økonomi
  • Kompetanse
  • Kvalitet på innbyggertjenester

Hvordan virker kunnskapsløsningen?
Se video animasjon

Last ned PDF brosjyre

pdf-3

Ønsker du mer informasjon om Kunnskapsløsningen kontakt:

Mail: km@innovatec.net

Kommuner vi har hjulpet:

Vaksdal Kommune

Osterøy Kommune

IKT-Nordhordaland (IKTNH)

a- tilbake