Kunnskapsbase

Hva er en kunnskapsbase ?

 • Verktøy for innbyggerservice
 • En «Google» spesifikk for hver enkelt kommune
 • En database med svar på innbyggernes spørsmål og som bygges opp av innbyggernes henvendelser
 • Lagrer, strukturerer og visualiserer eksisterende kunnskap
 • Supplerer telefonløsning og effektiviserer innbyggerservice
 • Bidrar til kunnskapsdeling på tvers av fag

Hvorfor kunnskapsbase ?

 • Sparer tid og kostnad
 • Økt kvalitet på svar
 • Bedrer tjenestene
 • Økt straksavklaring
 • Kompetanseheving i innbyggerservice
 • Frigir tid til saksbehandling
 • Oppgaveløsning på tvers
 • Økt selvbetjeningsgrad
 • Mer effektiv arbeidskultur

Hvordan implementere ?

 • Implementasjonen tar 6 – 12 arbeidsdager
 • Kunnskapsbasen kan tas i bruk umiddelbart etter implementering
 • Implementering inkluderer
  • Kunnskapsbasen
  • Observasjon av nåsituasjon
  • Definisjon av visjon og strategi
  • Løsningsdesign
  • Etablering av kunnskapsorganisasjon
  • Opplæring for alle involverte
  • Et sett med kommunespesifikke artikler i løsningen
  • Lansering av løsningen
  • Oppfølging
  • Supportavtale

Hvordan drifte ?

 • Kunnskapsbasen er en webbasert cloud-løsning
 • Etablering av en kunnskapsorganisasjon
 • Etablering av «best practice» prosess for kunnskapshåndtering
 • Definisjon av roller med tydelige ansvarsområder