Mikrotjenester

Mikrotjenester kan benyttes for å implementere både automatiske og manuelle oppgaver i en prosess. Implementerer man en container service får man et system der man suksessivt kan oppgradere manuelle oppgaver til automatiske oppgaver uten å behøve å ta ned systemet. Arkitekturen vil kreve en hendelsesdrevet tilnærming for å garantere at tjenestene er helt isolert fra hverandre

 

Innovatec kan tilby følgende tjenester tilknyttet Mikrotjenester:

  • Migrering til container tjenester
  • Veiledning av reisen fra manuell oppgave til automatisert prosess
  • Identifisere oppgaver som kan automatiseres
  • Identifisere manuelle oppgaver som kan støttes med hjelp av mikrotjenester
  • Designe arkitektur med fokus på å sikre en løsning som drar nytte av fordelene av microservices pattern og unngå anti-patterns som leder til unødvendig kompleksitet
  • Implementasjon av løsning

les-mer


mennesker, oppgaver og teknologi