Konsulenttjenester

labyrinthires

Innovatec leverer kompetanse og ressurser til større utviklingsprosjekter innen privat og offentlig sektor.

Tjenestene strekker seg fra grunnleggende analyser av potensielle effektiviserings/automatiseringsgevinster til utvikling og implementering av fullverdige løsninger.

Forretningskonseptet til Innovatec er å løse kundeoppgaver med små spesialistteam bestående av høyt kvalifiserte konsulenter som kompetansemessig utfyller hverandre i forhold til løsningen som skal leveres.

Vi støtter hele utviklingsprossessen:

 • Kravanalyse
 • Prosessanalyse og -design, -regelspesifisering
 • Design og arkitektur
 • Programmering
 • Integrasjon og grensesnitt
 • Test
 • Kvalitetssikring, også av leveranser fra andre leverandører
 • Forvaltning

Vi dekker flere roller:

 • Teknisk prosjektleder
 • Prosessanalytiker
 • Løsningsarkitekt
 • Regelspesialist
 • Systemutvikler/ programmerer
 • Test og testledelse
 • Kvalitetssikring av løsninger

Innovatec består utelukkende av konsulenter med høyere utdannelse og lang praktisk erfaring.

a- tilbake


FORENKLING, FORBEDRING OG EFFEKTIVISERING