Panel 1

Automatisert saksbehandling

Innenfor statlig sektor, og siden 2002, har Innovatec levert spesialisttjenester innen automatisert beslutningsstøtte og automatisert saksbehandling .

automatisert behandling med copyright

Automatisert saksbehandling understøtter:

 • Elektronisk saksbehandling av bestillinger, søknader og krav
 • Automatisert behandling basert på lover, regelverk, avtaler
 • Regelbasert avklaring av rettigheter tilknyttet en sak eller søknad
 • Kvalifisering og kontroll av grunndata tilknyttet en sak, søknad eller rettighet

les-mer


store oppgaver enklere løsning


Panel 2

Konsulent tjenester

labyrinthires

Innovatec leverer kompetanse og ressurser til større utviklingsprosjekter innen offentlig sektor.

Vi støtter hele utviklingsprossessen:

 • Kravanalyse, prosessanalyse, regelspesifisering
 • Design og arkitektur
 • Programmering, integrasjon og grensesnitt
 • Kvalitetssikring, også av leveranser fra andre leverandører
 • Forvaltning

Vi dekker flere roller:

 • Teknisk Prosjektleder
 • Prosessanalytiker
 • Løsningsarkitekt
 • Regelspesialist
 • Systemutvikler / programmerer
 • Kvalitetssikring av løsninger

les-mer


forenkling, forbedring og effektivisering


Panel 3

Mikrotjenester

Mikrotjenester kan benyttes for å implementere både automatiske og manuelle oppgaver i en prosess. Implementerer man en container service får man et system der man suksessivt kan oppgradere manuelle oppgaver til automatiske oppgaver uten å behøve å ta ned systemet. Arkitekturen vil kreve en hendelsesdrevet tilnærming for å garantere at tjenestene er helt isolert fra hverandre

 

Innovatec kan tilby følgende tjenester tilknyttet Mikrotjenester:

 • Migrering til container tjenester
 • Veiledning av reisen fra manuell oppgave til automatisert prosess
 • Identifisere oppgaver som kan automatiseres
 • Identifisere manuelle oppgaver som kan støttes med hjelp av mikrotjenester
 • Designe arkitektur med fokus på å sikre en løsning som drar nytte av fordelene av microservices pattern og unngå anti-patterns som leder til unødvendig kompleksitet
 • Implementasjon av løsning

les-mer


mennesker, oppgaver og teknologi


Panel 4 Placeholder