Leverandør
av

automatisert
saksbehandling
og
kunnskaps-
løsning

Panel 1

Automatisert saksbehandling

Innenfor statlig sektor, og siden 2002, har Innovatec levert spesialisttjenester innen automatisert beslutningsstøtte og automatisert saksbehandling .

automatisert behandling med copyright

Automatisert saksbehandling understøtter:

 • Elektronisk saksbehandling av bestillinger, søknader og krav
 • Automatisert behandling basert på lover, regelverk, avtaler
 • Regelbasert avklaring av rettigheter tilknyttet en sak eller søknad
 • Kvalifisering og kontroll av grunndata tilknyttet en sak, søknad eller rettighet

les-mer


store oppgaver enklere løsning


Panel 2

Kunnskapsløsning

Innen kommunesektoren, og siden 2015, har Innovatec levert kartlegging, strukturering og tilrettelegging av kunnskap tilknyttet dialogen mellom innbygger og kommunen. Den strukturerte informasjonen gjøres tilgjengelig i kommunens egen kunnskapsdatabase og er en støtte i kommunens dialog med innbyggerne.

Kunnskap2 (1)

les-mer


mennesker, oppgaver og teknologi


Panel 3

Konsulent tjenester

labyrinthires

Innovatec leverer kompetanse og ressurser til større utviklingsprosjekter innen offentlig sektor.

Vi støtter hele utviklingsprossessen:

 • Kravanalyse, prosessanalyse, regelspesifisering
 • Design og arkitektur
 • Programmering, integrasjon og grensesnitt
 • Kvalitetssikring, også av leveranser fra andre leverandører
 • Forvaltning

Vi dekker flere roller:

 • Teknisk Prosjektleder
 • Prosessanalytiker
 • Løsningsarkitekt
 • Regelspesialist
 • Systemutvikler / programmerer
 • Kvalitetssikring av løsninger

les-mer


forenkling, forbedring og effektivisering


Panel 4 Placeholder