Intelligente kunnskapstjenester ved hjelp av Azure, Appfarm og GPT-4

Innovatec har i flere år fulgt med på utviklingen på AI-området, med tanke på å kunne tilby tjenester innen AI-teknologi. Med offentliggjøringen av GPT-4 er denne muligheten nå blitt en realitet som innebærer at vi kan tilby spesialtilpassede løsninger overfor kunder.

Innovatec har inngått et samarbeid med Appfarm som leverer no code-teknologi. Appfarm’s no code-verktøy medfører at man trenger langt færre ressurser for å utvikle en tjeneste, samtidig som utviklingen av applikasjoner går mye raskere. I tillegg bruker vi Azure for å oppfylle krav til hastighet og kapasitet på tjenesten.

Med dette miljøet har vi laget interne løsninger for å teste og eksperimentere med muligheter og utfordringer. Dette fungerer så bra at vi ser et stort potensial også for kunder, hvor vi kan utvikle domenespesifikke applikasjoner som er tilpasset en bedrifts behov og prosesser. De kan lages som enkeltstående applikasjoner eller implementeres i bedriftens eksisterende løsninger.

Et eksempel på en type tjeneste er interne kunnskapsbaser som gir kunder mulighet for å finne frem i eget innhold, definert etter egne rammer og behov. Innholdet blir indeksert i en database og ved hjelp av GPT-4 teknologien, kan man stille spørsmål for å gjenfinne informasjonen man trenger. Man kan også definere en oppgave basert på innholdet.

Man behøver ikke å bruke spesifikke søkeord, men kan formulere seg som man ville gjort overfor et mennesket. Mens vanlig databaseteknologi kun gir mulighet for å gjenfinne et dokument om gangen, kan GPT-4 sammenstille informasjon fra flere dokumenter uavhengig av dokumenttype, noe som gir mange flere muligheter enn en vanlig søketjeneste. Dette er bare et eksempel på en type tjeneste som er mulig.

Tjenesten vi utvikler i samarbeid med kunden vil kunne betraktes som en assistent som bidrar der bedriften har et behov. Dette må defineres individuelt ut fra de behov man har, og fagområdet bedriften opererer innenfor. Ettersom dette er nybrottsarbeide innebærer det en del testing og eksperimentering med mulighetene, men også utfordringer som må løses.

Vi er derfor ute etter avgrensede fagområder hvor vi sammen kan eksperimentere med hvilke muligheter som finnes.

Ta kontakt på info@innovatec.net for å få vite mer!