Automatisert saksbehandling

 ny med copyright

Innovatec er et kompetansesenter innenfor utvikling og forvaltning av automatisert saksbehandling og automatisert beslutningsstøtte.

Automatisert saksbehandling bidrar til mer effektiv og raskere saksbehandling ved at saksbehandler bruker tid på de komplekse sakene fremfor “standard” saker som behandles automatisk. I denne sammenheng gjelder 80/20 regelen som en tommelfingeregel der 20 prosent av sakene er såpass komplekse at de fortsatt behandles manuelt, mens 80 prosent behandles automatisk.

AUTOMATISERT SAKSBEHANDLING

  • behandler de typisk standard sakene automatisk
  • bidrar til mer enhetlig og effektiv saksbehandling
  • frigjør tid til de komplekse sakene
  • gir saksbehandler kvalifisert saksinnhold ved manuell behandling

Automatisert beslutningsstøtte innbefatter en løsning eller tjeneste som er laget for å håndtere et bestemt sett med regler overfor et bestemt område. Dette benyttes ofte i virksomheter med store transaksjonsmengder, komplekse regelverk og bidrar til enhetlig behandling av saker.

AUTOMATISERT BESLUTNINGSSTØTTE

  • Elektronisk saksbehandling
  • Automatisert behandling
  • Raskere behandling av søknader og krav basert på lover, regelverk og avtaler
  • Regelbasert avklaring av rettigheter tilknyttet en sak eller søknad
  • Kvalifisering og kontroll av grunndata tilknyttet en sak, søknad eller rettighet

BRMS – BUSINESS RULE MANAGEMENT SYSTEM

Vi har, siden etableringen av Innovative Technologies i 1998, igangsatt, tilrettelagt og fullført flere automtiseringsprosjekter innenfor offentlig saksbehandling og beslutningsstøtte. I denne sammenheng har vi opparbeidet meget god erfaring med spesifisering og implementering av beslutningsstøtte (regler) basert på lovverk, saksgang og mandat.

Innen BRMS er vi IBM partner tilknyttet Operational Decision Management (ODM).  I tillegg har vi mange års erfaring med utvikling og forvaltning av regelsystemer basert på BRMS verktøyet Blaze Advisor fra FICO.

I 2002 opprettet vi regelmotor.no. Den fungerer som en kanal for oss til å dele noe av kompetansen vi forvalter.

Besøk regelmotor.no for flere artikler om regelmotorteknologi, og hvordan den kan benyttes for å oppnå konkrete mål.

Referanse på automatisert beslutningsstøtte


STORE OPPGAVER, ENKLERE LØSNINGER