Om Oss

Innovatec – Innovative Technologies AS er et norsk IT konsulentselskap som arbeider med digitalisering, automatisering og effektivisering av arbeidsprosesser primært innenfor statlig sektor.

Vi leverer verdiskapende IT-tjenester forbundet med den enkelte etats behandling av- og tjenesteleveranser til- innbyggere, andre etater og privat næringsliv.

Vi har en visjon om å være en langsiktig leverandør av relevant kompetanse og tidsriktige tjenester til våre kunder i statlig sektor. I tillegg ønsker Innovatec å være en samfunnsengasjert og konstruktiv bidragsyter til samfunnet som vi er en del av.

Vårt forretningskonsept er å løse kundeoppgaver med små spesialistteam bestående av høyt kvalifiserte medarbeidere/konsulenter som kompetansemessig utfyller hverandre i forhold til løsningen som skal leveres til kunden.

Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale partnere innenfor aktuelle områder for vår virksomhet.

a- tilbake


MENNESKER, OPPGAVER og TEKNOLOGI