Om Oss

Innovatec – Innovative Technologies AS er et norsk konsulentselskap som arbeider med automatisering og effektivisering av arbeidsprosesser primært innenfor statlig sektor. I tillegg leverer vi kunnskapsløsninger primært innenfor kommunal sektor.

Innenfor statlig sektor, og siden 2002, har Innovatec levert spesialisttjenester innen automatisert beslutningsstøtte og automatisert saksbehandling.

Innen kommunesektoren, og siden 2015, har Innovatec levert kartlegging, strukturering og tilrettelegging av kunnskap tilknyttet dialogen mellom innbygger og kommunen. Den strukturerte informasjonen gjøres tilgjengelig i kommunens egen kunnskapsdatabase og er en støtte i kommunens dialog med innbyggerne.

Vår visjon er å levere verdiskapende IT-tjenester forbundet med offentlig behandling og tjenesteleveranser til innbyggere, etater og privat næringsliv.

Vårt forretningskonsept er å løse kundeoppgaver med små spesialistteam bestående av høyt kvalifiserte medarbeidere/konsulenter som kompetansemessig utfyller hverandre i forhold til løsningen som skal leveres til kunden.

Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale partnere innenfor aktuelle områder for vår virksomhet.

a- tilbake


MENNESKER, OPPGAVER og TEKNOLOGI