Om Oss

Innovatec – Innovative Technologies AS er et norsk konsulentselskap som arbeider med automatisering og effektivisering av arbeidsprosesser primært innenfor statlig sektor. I tillegg leverer vi konsulenttjenester innen systemutvikling, teknisk prosjektledelse og arkitektur.

Vår visjon er å levere verdiskapende IT-tjenester forbundet med offentlig behandling og tjenesteleveranser til innbyggere, etater og privat næringsliv.

Vårt forretningskonsept er å løse kundeoppgaver med små spesialistteam bestående av høyt kvalifiserte medarbeidere/konsulenter som kompetansemessig utfyller hverandre i forhold til løsningen som skal leveres til kunden.

Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale partnere innenfor aktuelle områder for vår virksomhet.

a- tilbake


MENNESKER, OPPGAVER og TEKNOLOGI